بایگانی‌های مجید حبیبی - مدرسه والدین

مجید حبیبی

وبینار مبارزه با اهمال کاری

جلسه اول همایش مدرسه والدین

مهارت نه گفتن!

نگرش و زبان بدن

قضاوت و پیش داوری

کنترل خشم

زودرنجی و درمان آن با ۷ راهکاری که روابط‌تان را بهبود می‌بخشد

ارتباط موثر

هدف چیست و چگونه هدف گذاری کنیم؟

چگونه نقاط قوت خود را تقویت کنیم؟